Tarieven en vergoedingen

De tarieven voor behandeling binnen de Basis GGZ worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Praktijk ten Berg voldoet aan de gestelde eisen van alle Nederlandse zorgverzekeraars waardoor het behandeltraject vergoed wordt. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van je polis (restitutiepolis versus naturapolis versus budgetpolis). Doorgaans wordt 50% tot 100% vergoed. Informeer vooraf goed bij de zorgverzekeraar hoe hoog je vergoeding is. Houdt er rekening mee dat de behandeling onder het wettelijk verplichte eigen risico valt (€ 385).

Praktijk ten Berg heeft geen contracten met zorgverzekeraars. Hiervoor is bewust gekozen om de invloed van zorgverzekeraars op de inhoud van de behandeling tegen te gaan. Voor verdere uitleg van deze keuze zie:

www.contractvrijepsycholoog.nl

www.zorgvoorkwaliteit.nu

HET ZORGPRESTATIEMODEL

Per 1 januari 2022 is een nieuwe bekostiging voor de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) ingevoerd: het Zorgprestatiemodel. De bekostiging is vanaf 2022 niet meer op basis van een traject, maar op basis van het daadwerkelijke aantal consulten, de duur van de consulten en het type consult (diagnostiek of behandeling). Maandelijks krijg je een factuur die je in kunt dienen bij je zorgverzekeraar.

Bij het vaststellen van de tarieven wordt de wettelijke richtlijnen gevolgd. Er gelden verschillende tarieven voor diagnostiek (vaststellen wat er bij jou aan de hand is qua problematiek in de intake), behandeling en voor intercollegiaal overleg. De regels rondom je eigen risico zijn ook veranderd. In het nieuwe systeem betaal je elk jaar opnieuw je eigen risico. Als een behandeling bijvoorbeeld is gestart in 2023 en deze loopt door in 2024, dan betaal je in beide jaren het eigen risico. Ik hanteer in mijn praktijk de maximum NZa tarieven https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_752075_22/:

TARIEVEN Zorgprestatiemodel 2024

Diagnostiek

  • 60 minuten (CO0562) € 183,44

Behandeling

  • 60 minuten (CO0627) € 161,46

Verwijzing

Wil je voor een vergoeding in aanmerking komen, dan heb je een verwijzing nodig van je arts (huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist).

Zelf betalen

Als je klachten niet in aanmerking komen voor vergoeding door de verzekering (OVP/onverzekerde zorg/code OV0012) of als je de behandeling graag zelf wilt betalen, dan kan dat. Hier geldt een tarief van € 131,82 per consult van 45 minuten (tarief 2024).

Voor een coachingsgesprek wordt 147,50 euro ex BTW voor 60 minuten in rekening gebracht.

Afzeggen

Hoe vervelend ook, soms kan een afspraak niet doorgaan. Tot 24 uur voor de afspraak kun je kosteloos afzeggen.

Hierna zal ik, ook in geval van overmacht, 75 euro, in rekening brengen.​​ Bij geen bericht wordt het gehele bedrag in rekening gebracht.