Tarieven

De zorgverzekering kent een eigen risico. In 2020 is dat minimaal € 385,- afhankelijk van welke verzekering je afsluit. Dit eigen risico geldt óók voor psychologische zorg. Zowel bij contractvrije als bij gecontracteerde psychologen zal dit eerst aangesproken worden.

Er zijn 4 behandeltrajecten die vergoed kunnen worden binnen de Generalistische Basis GGZ.

Tarieven 2021:

Basis GGZ Kort (BK) € 522,13  294 minuten, 2-5 sessies

Basis GGZ Middel (BM) € 885,01  495 minuten, 5-8 sessies

Basis GGZ Intensief (BI) € 1434,96 750 minuten,  8-11 sessies

Basis GGZ Chronisch (BC) ) €1380,49 750 minuten, 8-11 sessies

Onvolledig behandeltraject €228,04

Contractvrij

Er zijn geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. Voor verdere uitleg van deze keuze zie:

www.contractvrijepsycholoog.nl

www.zorgvoorkwaliteit.nu

Afhankelijk van de polisvoorwaarden van je zorgverzekeraar voor contractvrije zorgaanbieders krijg je een gedeelte of soms helemaal de kosten van je behandeling terug.

Elke verzekering heeft zijn eigen regels wat betreft de vergoeding van de niet gecontracteerde zorg. Je verzekering kan je hier over informeren. De vergoeding zal variëren van 50% tot  80% bij een naturapolis, tot 100% of een marktconforme vergoeding bij een restitutiepolis.

Het afsluiten van een restitutie-polis, waarbij je zelf je behandelaar kan kiezen, is dus erg belangrijk!

Factuur, betaling en vergoeding door de zorgverzekeraar

Vanaf 2014 wordt de behandeling door een psycholoog niet meer per consult vergoed, maar per behandeltraject.

Bij aanvang van de behandeling wordt tijdens de intake een inschatting gemaakt welk behandeltraject bij je zorgvraag past. Dit is afhankelijk van de ernst en complexiteit van de problematiek. De behandeling kan bestaan uit gesprekken, e-mailcontacten, (test-)diagnostiek, intercollegiaal overleg en verslaglegging. Alle tijd (in minuten) die aan de behandeling wordt besteed, wordt opgeteld.

Aan het einde van het behandeltraject krijg je de factuur voor het gehele traject welke je aan mij dient te voldoen. Tevens kun je deze verzamelfactuur naar je zorgverzekering sturen. Je ziektekostenverzekering keert dan (een deel) aan jou uit.

Tarieven

Ik hanteer in mijn praktijk de maximum NZa tarieven, zoals hier te vinden:

https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_313793_22/1/

Verwijzing

Wil je voor een vergoeding in aanmerking komen, dan heb je een verwijzing nodig van je arts (huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist).

Zelf betalen

Als je klachten niet in aanmerking komen voor vergoeding door de verzekering (OVP/onverzekerde zorg) of als je de behandeling graag zelf wilt betalen, dan kan dat. Hier geldt een tarief van € 110,- per consult.

Kosten relatietherapie:

Relatietherapie valt niet (meer) onder verzekerde zorg. De kosten voor relatietherapie zijn € 185,- euro voor een consult van 90 minuten.

Afzeggen

Hoe vervelend ook, soms kan een afspraak niet doorgaan. Tot 24 uur voor de afspraak kun je kosteloos afzeggen.

Hierna zal ik, ook in geval van overmacht, 50 euro, in rekening brengen.​​ Bij geen bericht wordt het gehele bedrag in rekening gebracht.